arama
Kedi Maması - Kedi Kumu - Kedi Oyuncakları - Konserve Kedi Maması - Kedi Tırmalamaları - ND Kedi Maması

Yasal Olarak Kedi Nasıl Sahiplendirilir? Kedi Sahiplendirme Sözleşmesi

kedi sahiplendirme sözleşmesi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Mustafa
  • 1 Yıldız
    Loading...

Bazı şartlar altında kedinizi başkasına sahiplendirmeniz gerekebilir veya başka birisinden kedi sahiplenmek isteyebilirsiniz. Bu durumda pek çok kişi bilmese de hayvan sahiplendirme sözleşmesi kullanılabilir. Hayvan sahiplendirme sözleşmeleri kişilerin karşılıklı olarak anlaştıkları, temel olarak olası durumlara karşı önceden tedbir almak amaçlı ve sahiplendirilen kedinin güvenliğini sağlamak için yapılmaktadır. Bu yazımızda hayvan sahiplendirme sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız.

Kedi Sahiplendirme Sözleşmesi

Kedinizi sahiplendirmek istiyorsanız karşı tarafla ortak bir anlaşma hazırlamanız olası durumların önüne geçmek için sizin ve kedinizin güvenliğini koruyabilir. Örneğin, kedinizi sahiplendirdiğiniz kişi bu işin ticaretini yapıyor olabilir, bu durumu engellemek için anlaşma yapmak ve yasal yollara başvurmak en güvenilir yöntemdir.

Kedi Ödünç Verme Sözleşmesi

kedi sahiplendirme sözleşmesi

Hayvan sahiplendirme sözleşmeleri ikiye ayrılabilir. Birincisi hayvanın tüm haklarını karşıya vereceğiniz bir sözleşmedir. İkincisi ise hayvanı ödünç vermek üzere hazırlanmış sözleşmedir. Açıkçası tanımadığınız birisine kedinizi verecekseniz ödünç verme sözleşmesi yaptırmak çok daha mantıklıdır.

Bu sözleşmede hayvanın haklarından feragat etmezsiniz ve daima sizin korumanız altında olur, ancak sahiplendirdiğiniz kişi tarafından bakımları yapılır. Kedinin tüm bakımları masrafları karşı tarafa aittir, eğer hoşunuza gitmeyen bir durum olursa kedinizi yasal bir şekilde tekrar geri alabilirsiniz.

Tüm bu süreç içerisinde bir sorun yaşanmaması halinde sözleşmeyi uzatabilir veya sahiplendirme sözleşmesi yapabilirsiniz. Ödünç verme sözleşmesi istediğiniz gibi tasarlanabilir. Tabii ki karşı tarafında istekleri göz önünde bulundurularak hazırlanabilir.

Hakem Heyeti

kedi sahiplendirme sözleşmesi

Ödünç verme sözleşmesinde çözüm için mahkemeler yerine hakem heyeti yer alır. Bu sayede anlaşmazlık durumunda daha hızlı ve pratik bir şekilde sonuca ulaşılır. Sizlerle paylaşmış olduğumuz bu sözleşme Av. Ahmet Kemal Şenpolat tarafından hazırlanmıştır. Anlaşma kurallarına göre içerisindeki maddelere ekleme yapılabilir.


HAYVAN ÖDÜNÇ VERME – SAHİPLENDİRME SÖZLEŞMESİ

BK 379 vd  maddeleri uyarınca ödünç sözleşmesi gereği , ekte fotoğrafı ismi , ( varsa ) mikroçip kartı belirlenen hayvanın  ödünç olarak kullanılmasında taraflar aşağıdaki gibi anlaşmışlardır..

İşbu sözleşme hayvanın mülkiyetini bir taraftan diğer tarafa geçiren sahiplendirme olarak yorumlanamaz.

MADDE 1 :Tanımlar

Hayvan                  : Ödünç verilen sözleşmeye konu olmuş cinsi yaşı ve cinsiyeti sözleşmede belirtilmiş olan ( varsa ) mikroçip numarası kayıtlı ve bir fotoğrafı sözleşmenin ekine eklenen köpek, kedi, tavşan, kuş , eşek , at …

Ödünç Veren      : Ödünç Alan kişiden önce hayvana bakan yerel hayvan koruma gönüllüsü, hayvan bakımevi görevlisi veya sair kişiler.

Ödünç Alan        :Ödünç Veren kişiden bu sözleşme ile hayvanı teslim alan ve aksine bir durum olmadığı sürece hayvana ömrü boyunca bakmakla yükümlü kişiler.

Ödünç alınan / verilen   : İşbu sözleşmeye ek olarak yapılan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ev ve süs hayvanı tanımlayan belgedeki hayvan. ( yaban hayvanları bu kapsamda değerlendirilemez )

Doğal Yaşam Ortamı    : Her hayvana göre değişiklik gösteren hayvanın yaşayabileceği sıcaklık, yeterli büyüklükteki alan ortam.

MADDE 2 : Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşme ile hayvanlara iyi bakılması, tüm gereksinimlerinin karşılanması, aşılarının ve veteriner hekim kontrollerinin tam yaptırılması, doğal yaşam standartlarına uygun ortamların hazırlanması, yeterli beslenmelerinin sağlanması için ve hayvanı bu sözleşme kapsamında ödünç alan kişinin ihmallerinden kaynaklanan durumlarda ölmesi, sakatlanması sonucu ödünç  alan kişilere sorumluluk yüklenmesi için ve ödünç veren kişinin bilgisi dışında hayvanların sokağa, hayvan bakımevlerine terk edilmemesi, başka birine verilmemesi hayvanın ödünç verence , ödünç alana zilyetliğinin geçirildiği bir ariyet ( ödünç verme) sözleşmesidir.

MADDE 3 : Taraflar

a)Ödünç Veren kişi:

T.C KİMLİK           :

Adres:

Sabit ve cep telefon :

b)Ödünç Alan ve hayvana bakmakla yükümlü olan kişi:

T.C Kimlik

Adres:

Sabit ve cep telefon :

MADDE 4 : Tarafların Yükümlülükleri

a)Hayvanın sahiplendirilmeden önceki hastalık veya sakatlıklarından hayvan bakım evi gönüllüsü olan veya yerel hayvan koruma gönüllüsü olan veya hayvanı sokakta bulup sahiplendirmek maksadı ile bir süre misafir eden kişiler sorumlu tutulamazlar. Hayvanı önceden sahiplenme amacı ile almış ancak şartların değişmesi ile başka birine Ödünç Veren kişiler hayvanın bu sözleşme ile yapılan sahiplendirme öncesi hastalık ve sakatlıklarından sorumludurlar.

b)Ödünç verilen hayvanın doğal yollarla veya Ödünç Alan kişinin ihmali davranışı olmaması koşulu ile diğer sebeplerle ölümü, sakatlanması veya sağlık problemleri yaşaması sonucu Ödünç Alan kişi bu ölümden, sakatlanmadan veya sağlık problemlerinden sorumlu tutulamaz. Ancak sorumsuzluğu Ödünç Alan kişinin ihmalinin olmaması şartına bağlanmıştır. Hayvanın bu tip ölüm, sakatlanma veya sağlık problemleri yaşaması gibi durumları Ödünç Veren kişiye veteriner hekim raporu ile birlikte en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir.

c)Ödünç Alan kişilerin yaşam koşullarında, maddi güçlerinde değişim olursa ve hayvanı tekrar üçüncü bir kişiye vermek isterlerse bu durum bu sözleşme ile Ödünç Veren kişiye en geç 3 gün içinde bildirilmeli ve ödünç verme bu sözleşmenin tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi ve yazılı onayı dahilinde yapılmalıdır.

d)Eğer sahiplenilen ( ödünç alınan ) hayvan köpek ise Ödünç Alan kişi köpeği en az günde 2 kez toplam 1 saat dolaştıracağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

e)Aslolan hayvanın kısırlaştırılmış bir şekilde ödünç olarak verilmesidir. Ancak yine de ödünç verilen hayvan eğer  kısırlaştırılmadanödünç olarak verilmiş ise taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan tarihte kısırlaştırmanın Ödünç Alan kişi tarafından yapılması maddi külfetini Ödünç Alan kişinin karşılaması gerekmektedir. Bu durum BK 381 deki durumun uygulanmasını gerektirmez.

f)Ödünç Alan kişi, Ödünç verilen hayvanın yazılı olarak taraflar arasında kısırlaştırılmamasına karar verilirse, bu hayvanın doğumundan meydana gelen yavruların hiçbir şekilde satmayacağını veya bu sözleşme tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi dışında yavruları sahiplendirmeyeceğini bir başkasına ödünç olarak vermeyeceğini  kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde ödünç sözleşmesinin imzası nedeniyle ödünç veren , ödünç alandan herhangi bir para almayacağını kabul eder.

g)Ödünç Alan kişi, ödünç aldığı hayvanı dövüş, deney vb acı verici olaylarda kullanmayacağını, kullandırmayacağını bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Ve bu maddeye aykırı davranışı sonucunda köpeğin cinsi ne olursa olsun (yasaklı köpek cinsleri dahi olsa) Ödünç Veren kişiye geri vereceğini taahhüt eder.

h)Ödünç Alan kişi, hayvana hiçbir şekilde kötü muamele etmeyeceğini, dövmeyeceğini, aç susuz bırakmayacağını ve aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmayacağını, ihmali veya kasti olarak zarar vermeyeceğini, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamındaki hiçbir maddeyi ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

ı)Ödünç Veren kişi hayvanın kötü muamele gördüğünü, aç susuz, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakıldığını fark ederse hayvanı koşulsuz şartsız geri alma hakkına sahiptir. Bu sebeplerden ötürü hayvan için veteriner masrafı yapılırsa bu masraflar Ödünç Alankişi tarafından karşılanacaktır.

i)Ödünç Alan kişi, sözleşme imza tarihinden en geç 15 gün sonra 5199 sayılı kanunun yönetmeliğinin 7. Maddesi gereği hayvanın belediyeye kaydını yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Kayıt belgeleri Ödünç Veren kişiye kayıt tarihinden sonra 3 gün içerisinde gönderilmelidir.

j)Ödünç Alan kişi sağlık problemleri dışında keyfi sebeplerle hayvanı 15 günden fazla bir veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakmayacağını, sağlık problemleri sebebi ile hayvanı veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakması gerekirse de bunu en geç 3 gün içinde Ödünç Veren kişiye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

k)Ödünç Alan kişinin kabul ettiği ve beyan ettiği yaşam koşullarını sağlamaması durumunda sözleşmeyi ihlal ettiği kabul edilir.

l) Bu sözleşmede hiçbir şekilde para alışverişi söz konusu olmayacaktır.

m)Ödünç Alan kişi köpeğinin çalınması durumunda polise veya savcılığa müracaat edeceğini, internet üzerinden kayıp ilanı vereceğini ve 3 gün içinde Ödünç Verene yazılı olarak haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

n)Ödünç Alan, Ödünç Verenin hayvanı yılda en az iki kere ziyarete gelmesini, ayda bir güncel fotoğraflarını Ödünç Veren kişiye internet, mail veya posta yolu ile göndereceğini kabul ve taahhüt eder.

o)Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe işbu sözleşmede gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.

p)Bu Sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında taraflardan biri diğerine işbu Sözleşme’yi akdetmek üzere herhangi bir vaat taahhüt veya benzeri beyanda bulunmamışlardır. Bu Sözleşme bu hüküm de dahil olmak üzere her bir tarafça yazılı olarak imzalanmadığı sürece değiştirilemez.

r)Sözleşmeye göre ödünç alanın bildirmiş olduğu ev ve cep telefonlarından onbeş gün boyunca iletişim sağlanamaması , iş bu nedenle ödünç alan hayvanın kontrolünün ödünç verence sağlanamaması halinde sözleşmenin , ödünç verence tek taraflı feshi anlamına gelir .

s) Ödünç sözleşmesine konu hayvanlar hiçbir şekilde ticari meta unsuru olamazlar , sergilenemez , satılamaz , doğurtulamazlar.

MADDE 5 : MÜLKİYETİN DEVRİ

İşbu sözleşme ile ödünç alan hayvanın sahibi olmadığını kabul eder. Hayvanın sahibi ödünç verendir.İşbu sözleşme koşullarına ya da Borçlar yasasındaki ödünç verme ile ilgili hükümlere uyulmadığında , hayvanı ödünç veren kişi tarafından  BK 379vd uyarınca tek taraflı olarak fesh edilir.

Aradan üç yıl geçtikten sonra ödünç verenin yazılı onayı ile ödünç alanının maliki durumuna geçebilecektir.

MADDE 6 : OLAĞANÜSTÜ GİDERLER

Ödünç alınan hayvanın uğrayabileceği her türlü kaza ya da masraflı hastalıkların bedelini hayvanı ödünç alan ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Böyle durumlarda ödünç alan BK 381 maddesinin uygulanmayacağını ( masrafları ödünç verenden talep etmeyeceğini ) kabul eder.Ödünç Alan kişi, hayvan için yaptığı hiçbir olağan ya da olağanüstü masrafı sözleşme boyunca ödünç verenden talep edemez. Ancak maddi olarak zor durumdaysa hayvanın refahı açısından durumu derhal ödünç verene bildirmek durumundadır

MADDE 7 : FESİH HALİNDE :

Sözleşmenin feshi halinde ödünç alan ödünç aldığı hayvanı derhal ödünç verene hayvanın refahı açısından iade etmek zorundadır. O güne kadar yaptığı masrafları talep edemez.  Hayvanın iadesini yapmak istemediği durumda hakem heyetinin verdiği kararı kabul etmek  ve yine hakem heyetinin belirleyeceği muhik bir tazminatı ödemek durumundadır.

İşbu sözleşmedeki maddelere uymayan veya aykırı hareket eden kişilerin ödünç sözleşmeleri BK 379 vd uyarınca fesh edilecektir.

MADDE 8 : UYUŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK HUKUK

Uyuşmazlık halinde 4686 sayılı tahkim yasası ile  BKnun ( ariyet ) ödünç verme hükümlerine ilişkin 379vd eden maddeleri yürürlükte olacaktır

MADDE 9 :  UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ HAKEM KURULU

İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mercii ödünç verenin sahiplenildiği yer ya da ödünç verenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veteriner hekimler odasının kendiliğinden atayacağı iki kişilik hakem kurulu ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ‘nunresmi temsilcileri ya da delegeleri  arasındanatayacağı kişiden kuruludur.

İş bu Ödünç Sözleşmesi protokolü tarafların maddeleri okuyup imzalamasından sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme yedi maddeden oluşmakta olup, iki nüsha olarak taraflarca../../… tarihinde imzalanmıştır.

EK:

1)Kısırlaştırma konusundaki taraflarca imzalanmış taahhütler

2)Hayvanın cins, yaş, cinsiyet ,mikroçip vb. özelliklerini bildirir taraflarca imzalanmış belge

3)Hayvanın Ödünç Alan kişi tarafından üzerine ‘ödünç aldığım ….. budur’ yazılmış fotoğrafı

Ödünç Veren                                                                 Ödünç Alan

Sözleşmeyi indirmek için buraya tıklayın!

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.